ACTIVITY

Please Visit Us on Youtube 

 

Manufacturing activity

 

Social Activity

vai-khong-det    

Delivery

Tham gia Hội chợ giao thương Doanh nghiệp trẻ Tỉnh Long An – Mekong Day tháng 28.06.2019

Giới thiệu túi bao trái cây bằng nguyên liệu 100% PP vải không dệt.

Da Nang Hotel Solution Exhibition Aug 29th, 2019, at Ariyana International Convention Centre


Back to Top